Handige beknopte informatie en indicatieve kostenoverzichten | Gratis en vrijblijvend offertes aanvragen voor allerlei projecten | Landelijke dekking

Welkom bij wat-kost-het.nl

Een informatieve website met meer dan 350 kostenoverzichten
Tevens kunt u hier vrijblijvend offertes op maat aanvragen

Disclaimer

Belangrijk

Belangrijk om te weten is dat www.wat-kost-het.nl alleen een informatieve website is waarin allerlei soorten kostenberekeningen toegelicht worden. Deze kostentoelichtingen zijn indicatief en vrijblijvend: u kunt hier geen rechten aan ontlenen, aangezien elke situatie weer uniek is. Wel krijgt u hierdoor een globaal idee van de kosten die er gemiddeld verbonden zijn aan bepaalde activiteiten of producten. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Cleveryards BV welke onder andere gespecialiseerd is in het verstrekken van informatie via websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties en/of websites van adverteerders. Wij adviseren u verder om voorzichtig en behoedzaam te zijn met het plegen van investeringen of het aangaan van kosten ! Lees verder onderstaande disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Cleveryards BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. Cleveryards BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Cleveryards BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing. Gebruik van deze website betekent dat u notitie hebt genomen van bovenstaande en dat u bovenstaande accepteert.

(C) 2020/2021 – Alle rechten voorbehouden