Handige beknopte informatie en indicatieve kostenoverzichten | Gratis en vrijblijvend offertes aanvragen voor allerlei projecten | Landelijke dekking

Welkom bij wat-kost-het.nl

Een informatieve website met meer dan 350 kostenoverzichten
Tevens kunt u hier vrijblijvend offertes op maat aanvragen

Subsidies

Beknopte weergave van mogelijke subsidies.
Let op: er bestaan altijd lokale en regionale subsidiemogelijkheden welke niet hier behandeld worden. Dit kunnen pure subsidies zijn, maar ook goedkope financieringsmogelijkheden voor bijvoorbeeld duurzame energie en/of isolatiewerkzaamheden. Het is daarom altijd verstandig om contact met uw gemeente op te nemen of aan de leverancier te vragen of er mogelijkheden zijn.
LET OP! OOK VOOR 2021 SUBSIDIE OP ISOLATIEMAATREGELEN

Sinds 1 juni 2020 kunnen huiseigenaren én bewoners extra verhoogde Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de subsidie 20%.  De regeling betreft:

  • Spouwmuurisolatie (isoleren bestaande spouwmuren)
  • Dakisolatie (isoleren bestaand dak of zolder of vlieringvloer)
  • Gevelisolatie (binnen en buitengevel)
  • Vloerisolatie / kruipruimte isolatie
  • Bodemisolatie / kruipruimte isolatie
  • Hoogrendementsglas (HR++ glas of Triple Glas).

DE SUBSIDIE BEDRAAGT ZO’N 20% VAN HET TOTAALBEDRAG MET EEN MAXIMUM VAN € 10.000 TOT € 15.000. (indien 2 subsidiemaatregelen worden genomen).

Wees er snel bij, want op=op

Vanaf 1 januari 2021 wordt de SEEH regeling ondergebracht in de subsidieregeling Investeringssubsidie Energie (ISDE), maar blijft het recht op 20% subsidie bestaan.

 

Tevens lage BTW-subsidie op isolatiewerkzaamheden 2021

Isolatiewerkzaamheden die verricht worden aan woningen van minimaal 2 jaar oud worden belast met het lage btw tarief dat in 2021 9% zal bedragen in plaats van het reguliere 21% btw tarief. Dat is in feite een verkapte subsidie van 12%. Het lage btw tarief geldt alleen voor de arbeidskosten

Er zijn verschillende laag btw-regelingen

Wat veel consumenten niet weten is dat er verschillende laag btw-regelingen zijn, waarvan de bekendste de tijdelijke laag btw regeling voor bouwwerkzaamheden is. Deze liep af op 30 juni 2015 en raakt een groot deel van de bouw, verbouw en renovatie branche. Daarnaast zijn er echter enkele permanente regelingen (totdat het herziene belastingplan in 2017 van kracht wordt), welke betrekking hebben op allerlei isolatiewerkzaamheden, duurzame energie en schilder en stukadoorregelingen.

Regeling 1 : Permanente regeling voor laten plaatsen isolatieglas

Sinds 1 januari 2014 geldt het lage btw tarief van 6% op arbeidskosten voor het laten plaatsen van alle soorten isolatieglas in woningen.

Regeling 2 : Permanent lage btw regeling schilder en onderhoudswerk:

Er geldt voor schilderwerkzaamheden een aparte laag btw-regeling waarbij niet alleen op de arbeidskosten slechts 6 procent btw wordt geheven, maar ook over de materiaalkosten.

Voorwaarde is wel dat het om een woning gaat van minimaal 2 jaar oud. Deze regeling werd van kracht op 15 september 2009. Maak gebruik van de 6% btw regeling schilderwerk !

Regeling 3 : Permanente regeling voor energiebesparende maatregelen:

Sinds 15 september 2009 geldt het lage btw-tarief van 6% voor het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal aan vloeren, muur en daken bij woningen ouder dan 2 jaar (alleen voor arbeidsuren)

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

SUBSIDIEREGELING VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN. De Nederlandse overheid verstrekt een subsidie op het laten verwijderen van asbestdaken. Deze regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.
VOOR WIE IS DE SUBSIDIEREGELING BESTEMD? De subsidieregeling is bestemd voor degene die de factuur betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.
HOEVEEL SUBSIDIE KUNT U ONTVANGEN? De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum subsidiebedrag van € 25.000 per adres. De subsidie wordt alleen verstrekt indien het gaat om een geïnventariseerd asbestdak van minimaal 35 m2 (bijvoorbeeld 7 meter x 5 meter). Dakbeschot komt niet in aanmerking voor de regeling.
LOOPTIJD EN INDIENEN AANVRAAG De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2019. Dat is ook de laatste dag waarop u uw aanvraag kunt indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag moet ingediend worden binnen 6 maanden na het verwijderen van het asbestdak. Binnen 13 weken na het indienen ontvangt u dan de beslissing op de subsidie-aanvraag.